Informace o obci

Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Katastrální výměra: 491,69 ha
Počet částí: 2 (Vilantice a Chotěborky)
Statistika příjmů a výdajů: Zde
Finanční úřad: Dvůr Králové nad Labem
Pověřený úřad: Dvůr Králové nad Labem
Stavební úřad: Dvůr Králové nad Labem
Matriční úřad: Dubenec
Pošta: 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Základní škola: Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec
Mateřská škola: Dubenec, Lanžov, Libotov
Veřejné sportoviště: V obci
Kanalizace: NE, nutná vlastní čistička nebo septik se zaústěním do vodoteče
Voda: NE, nutná vlastní studna nebo vrt
Plyn: ANO
Bezdrátový internet: Fryzl.NET, MKInet
Mobilní operátoři: T-Mobile, O2, Vodafone (Vysílače jsou v obci)

Finanční příspěvek

Citace části zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2005:

ad.2

P. starostka seznámila přítomné s návrhem pravidel pro poskytování příspěvků na podporu individuální bytové výstavby dle zák.č. 128/2000 § 85 odstavec b.

PODMÍNKY:
1) Vydané pravomocné stavební povolení na novostavbu nebo rekonstrukci rodinného domu nebo nově zřízenou bytovou jednotku
2) Žadatel musí doložit:

 1. trvalý pobyt v obci Vilantice nebo Chotěborky
 2. pravomocné kolaudační rozhodnutí
 3. potvrzení o bezdlužnosti vůči obci (vydá účetní obce)

Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce

 • na každý objekt je možno žádat o příspěvek pouze jednou
 • příspěvek je možno poskytnout na objekty zkolaudované od počátku roku 2005
 • příspěvek na novou bytovou jednotku činí 25 000,- Kč
 • příspěvek na nový nebo rekonstruovaný rodinný dům činí:
  1. při trvalém pobytu jedné osoby 35 000,-Kč
  2. při trvalém pobytu více osob 50 000,- Kč
Hlasování: Všemi hlasy schváleno

Důležité soubory:

Povodňový plán
Jednací řád