Fara Chotěborky z. s.
Chotěborky 1
54401 Dvůr Králové nad Labem 1

Telefon: 602 492 046 - Ing. Miloslav Šmíd
Web: www.choteborky.com

IČ: 19254741

Výbor:

předseda:

Ing. Miloslav Šmíd

využití prostor:

sestra Ludmila

propagace, stížnosti:

Bc. Markéta Hamanová