Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na nosiči dat (CD, DVD nebo USB flash disk). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního Úřadu v úřední hodiny.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz

E-mailová adresa elektronické podatelny: epodatelna@vilantice.cz


Požadavky na elektronická podání:

Pokud je přílohou soubor, úřad akceptuje soubory ve formátech: *.txt, *.rtf, *.pdf, dokumenty MS Office a OpenOffice, případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.zip a *.rar.

Maximální velikost přílohy pro elektronické podání je 10 MB.