Udržovací práce na bezejmenném rybníku na p.p.č.40 v KÚ Vilantice

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Dolní rybník