Katastr obce Vilantice, o celkové rozloze 491,63 ha, zahrnuje obec Vilantice a osadu Chotěborky. Vilantice patří k menším obcím s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První zmínka o obci je z roku 1490.

 Zejména v osadě Chotěborky se nachází několik historických a kulturních památek. Mezi nejzajímavější patří rodný dům hudebního skladatele Františka Xavera Duška, barokní hřbitovní portál z dílny bratří Pacáků, sloup svatého Jana Nepomuckého z roku 1730 nebo celodřevěná gotická zvonice ze 16. století.

Pomník padlých

Zvonice


  Obec se nachází v jižním cípu trutnovského okresu a hraničí s náchodským a královehradeckým okresem. Leží na silnici II. třídy č. 285, 10 km od Jaroměře směrem na Hořice.