Záměr obce: Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v jejím vlastnictví

Vyvěšeno dne: 08. 09. 2016
Sejmuto dne: 23. 09. 2016

Přiložené soubory: