Rok:

Vyvěšeno Sejmuto

Návrh územního plánu Vilantice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

13. 12. 2016 07. 02. 2017

Oznámení o dovolené OÚ

07. 12. 2016 02. 01. 2017

Oznámení SPÚ - Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice, lokalita Za lesem - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

07. 12. 2016 23. 12. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

21. 11. 2016 07. 12. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

21. 11. 2016 06. 12. 2016

Veřejná vyhláška - o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

21. 11. 2016 06. 12. 2016

Oznámení o dovolené OÚ

10. 11. 2016 18. 11. 2016

Oznámení o uzavírce OÚ

27. 09. 2016 14. 10. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

26. 09. 2016 17. 10. 2016

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh

20. 09. 2016 05. 10. 2016

Záměr obce: Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku v jejím vlastnictví

08. 09. 2016 23. 09. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

23. 08. 2016 05. 09. 2016

Oznámení o termínu konání voleb do zastupitelstev krajů

05. 08. 2016 08. 10. 2016

Průzkum - případné připojení na veřejný vodovod

27. 07. 2016 22. 08. 2016

Oznámení o dovolené OÚ

25. 07. 2016 19. 08. 2016

Oznámení o dovolené OÚ

12. 07. 2016 15. 07. 2016

Nařízení MÚ DKnL č. 1/2016 - o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

04. 07. 2016 31. 10. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

17. 06. 2016 27. 06. 2016

Oznámení o zahájení řízení k jednoduché pozemkové úpravě (JPÚ) v katastrálním území Vil antice (lokalita za lesem), termín konání úvodního jednání.

09. 06. 2016 24. 06. 2016

Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

30. 05. 2016 14. 06. 2016

Záměr obce prodat pozemek

20. 05. 2016 06. 06. 2016

Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví

16. 05. 2016 01. 06. 2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh územního plánu Vilantice“

11. 05. 2016 27. 05. 2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2016

25. 04. 2016 10. 05. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

15. 04. 2016 25. 04. 2016

Záměr obce prodat pozemek

08. 04. 2016 25. 04. 2016

Vilantice - závěrečný účet 2015

30. 03. 2016 15. 04. 2016

Závěrečný účet DSO za rok 2015

16. 03. 2016 01. 04. 2016

Dražební vyhláška

14. 03. 2016 29. 03. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

09. 03. 2016 21. 03. 2016

Záměr obce prodat pozemky

03. 02. 2016 19. 02. 2016

Oznámení o zasedání zastupitelstva

22. 01. 2016 01. 02. 2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

15. 01. 2016 01. 02. 2016

Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2016

05. 01. 2016 21. 01. 2016

Provozní doba obecního úřadu o vánocích

21. 12. 2015 04. 01. 2016