Veřejná vyhláška - o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2016
Sejmuto dne: 06. 12. 2016

Přiložené soubory: