Oznámení SPÚ - Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice, lokalita Za lesem - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Vyvěšeno dne: 07. 12. 2016
Sejmuto dne: 23. 12. 2016

Přiložené soubory: