Oznámení SPÚ - veřejná vyhláška ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú.

Vyvěšeno dne: 28. 08. 2013
Sejmuto dne: 13. 09. 2013

Přiložené soubory: