Rok:

Vyvěšeno Sejmuto

Pronájem bytu Vilantice v čp. 36

27. 12. 2013 15. 01. 2014

Návrh zadání územního plánu Dubenec

23. 12. 2013 07. 01. 2014

Omezení provozní doby OU v období svátků

16. 12. 2013 30. 12. 2013

Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2013

09. 12. 2013 09. 01. 2014

Oznámení o zasedání zastupitelstva

09. 12. 2013 18. 12. 2013

Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka

05. 12. 2013 13. 12. 2013

Návrh rozpočtu pro rok 2014

02. 12. 2013 18. 12. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

13. 11. 2013 20. 11. 2013

Oznámení SPÚ - rozhodnutí ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú.

11. 11. 2013 26. 11. 2013

VV - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) - návrh

25. 10. 2013 11. 11. 2013

Pronájem bytu Vilantice v čp. 36

25. 10. 2013 16. 12. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

09. 10. 2013 21. 10. 2013

Oznámení o době a místě konání voleb

23. 09. 2013 26. 10. 2013

Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka

19. 09. 2013 26. 09. 2013

Oznámení SPÚ - veřejná vyhláška ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú.

28. 08. 2013 13. 09. 2013

Oznámení MZP - Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“

23. 08. 2013 09. 09. 2013

Oznámení KHK - Komplexní studie progresivních odvětví Královehradeckého kraje v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací

23. 08. 2013 09. 09. 2013

Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka

15. 08. 2013 22. 08. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

14. 08. 2013 26. 08. 2013

Pronájem bytů Vilantice - Chotěborky v čp. 6

08. 08. 2013 23. 08. 2013

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Vilantice a navazujících

29. 07. 2013 14. 08. 2013

Vyhlášení Období mimořádných klimatických podmínek

23. 07. 2013 07. 08. 2013

Oznámení MZP - Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“

18. 07. 2013 02. 08. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

15. 06. 2013 24. 06. 2013

Upozornění Ústřední povodňové komise

08. 06. 2013 22. 06. 2013

Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu

02. 06. 2013

Oznámení MZP - Závěr zjišťovacího řízení

14. 05. 2013 30. 05. 2013

Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka

07. 05. 2013 16. 05. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

30. 04. 2013 14. 05. 2013

Oznámení FÚ - Hromadný předpisný seznam k Dani z nemovitostí

26. 04. 2013 27. 05. 2013

Závěrečný účet mikroregionu Hustířanka za rok 2012

10. 04. 2013 25. 04. 2013

Záměr obce pronajmout byt číslo 2 v čp. 36

05. 04. 2013 06. 05. 2013

KÚ TU - Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

02. 04. 2013 17. 04. 2013

Rozhodnutí o schválení KoPÚ Dubenec

27. 03. 2013

Nařízení Státní veterinární správy - varoáza včel

25. 03. 2013

Dražební vyhláška

27. 02. 2013 27. 03. 2013

Návrh rozpočtu DSO Hustířanka

25. 02. 2013 12. 03. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

20. 02. 2013 04. 03. 2013

Dražební vyhláška

13. 02. 2013 22. 03. 2013

Závěrečný účet obce Vilantice za rok 2012

13. 02. 2013 04. 03. 2013

Oznámení o zasedání zastupitelstva

16. 01. 2013 28. 01. 2013

Oznámení o době a místě konání 2. kola voleb

14. 01. 2013 26. 01. 2013

Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2012

11. 01. 2013

Záměr pronájmu hostince

27. 12. 2012 28. 01. 2013

Oznámení MZe PÚ TU

18. 12. 2012 18. 01. 2013

Oznámení o době a místě konání voleb

14. 12. 2012 11. 01. 2013