Oznámení SPÚ - rozhodnutí ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú.

Vyvěšeno dne: 11. 11. 2013
Sejmuto dne: 26. 11. 2013

Přiložené soubory: