KÚ TU - Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

Vyvěšeno dne: 02. 04. 2013
Sejmuto dne: 17. 04. 2013

Přiložené soubory: