Oznámení o Upřesnění termínu terénních prací spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dubenec

Vyvěšeno dne: 11. 03. 2009

Přiložené soubory: