Rok:

Vyvěšeno Sejmuto

Informace Ministerstav životního prostředí

16. 12. 2009 15. 01. 2010

Informace o provozu ordinace MUDr. Klepačové mezi svátky

14. 12. 2009

Oznámení o zasedání zastupitelstva

11. 12. 2009

Návrh rozpočtu pro rok 2010

30. 11. 2009

Zvláštní oznámení - pronájem bytů

10. 11. 2009

Oznámení o pronájmu pozemku

22. 10. 2009 09. 11. 2009

Informace o financování rekonstrukce rybníka

20. 10. 2009

Oznámení o pronájmu hostince

07. 09. 2009

Oznámení k volbám do Parlamentu

20. 08. 2009

Veřejná vyhláška - Klikošovi

07. 07. 2009

Oznámení o zahájení řízení ke KPÚ v k.ú. Vilantice

11. 06. 2009

Veřejná vyhláška - Výzva pro vlastníky pomníků, křížů a sousoší

11. 06. 2009

Záměr prodeje pozemků

11. 06. 2009

Závěrečný účet obce Vilantice za rok 2008

25. 05. 2009 10. 06. 2009

Oznámení o sestavení závěrečného účtu Vilantice

25. 05. 2009

Veřejná vyhláška - Zahájení ÚZ Klikoš, Vilantice

09. 05. 2009

Jak pomohla EU a ESF naší obci

09. 05. 2009

Vyhláška o vyměření daně z nemovitosti pro rok 2009

06. 04. 2009

Výroční zpráva za rok 2008

06. 04. 2009

Rozhodnutí Bernardovi, Vilantice

11. 03. 2009

Oznámení o Upřesnění termínu terénních prací spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Dubenec

11. 03. 2009

Informace FÚ o termínech podání daňového přiznání za rok 2008

02. 03. 2009

Informace o konání humanitární sbírky v obci

02. 03. 2009

Jak pomohla EU a ESF naší obci

19. 01. 2009

Vnitřní předpis 1/2008 - CzechPoint

19. 01. 2009

Vnitřní předpis 2/2008 - poskytování informací

19. 01. 2009

Oznámení o sestavení rozpočtu na rok 2009

05. 12. 2008