Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení, polní cesta HC6

Vyvěšeno dne: 08. 02. 2024
Sejmuto dne: 23. 02. 2024

Polní cesta HC6 v k.ú. Vilantice a k.ú. Dubenec

Č.j.: MUDK-VÚP/10068-2024/bre21152-2023


Přiložené soubory: