Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení, polní cesta C23

Vyvěšeno dne: 23. 01. 2024
Sejmuto dne: 07. 02. 2024

Polní cesta C23 v k.ú. Vilantice

Č.j.: MUDK-VÚP/4962-2024/vop22013-2023


Přiložené soubory: