Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno dne: 17. 01. 2024
Sejmuto dne: 01. 02. 2024

Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov

Č.j.: MUDK-VÚP/4119-2024/vop21158-2023


Přiložené soubory: