Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení - Polní cesta VC23 k.ú. Dubenec

Vyvěšeno dne: 22. 09. 2023
Sejmuto dne: 09. 10. 2023

Č. j.: MUDK-VÚP/82709-2023/bre13395-2023


Přiložené soubory: