Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno dne: 16. 08. 2023
Sejmuto dne: 31. 08. 2023

Polní cesta VC23 v k.ú. Dubenec

Č. j.: MUDK-VÚP/71803-2023/bre13395-2023


Přiložené soubory: