Telefon pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Vyvěšeno dne: 04. 01. 2023
Sejmuto dne: 29. 01. 2023

Přiložené soubory: