Veřejná vyhláška o doručení návrhu, Aktualizace č. 5 - Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno dne: 01. 07. 2022
Sejmuto dne: 18. 07. 2022

Přiložené soubory: