Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno dne: 12. 08. 2022
Sejmuto dne: 25. 09. 2022

Přiložené soubory: