Omezení provozu Obecního úřadu ve Vilanticích

Vyvěšeno dne: 22. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ČR jsou omezeny hodiny pro veřejnost na dva dny v týdnu a pouze 5 hodin denně.

Hodiny pro veřejnost od 22. října 2020 do odvolání:

Pondělí: 12 – 17 hod.
Úterý: 7 – 12 hod.


Telefonní spojení starostka 724 180 070, email: ouvilantice@vilantice.cz


Za oboustranně výhodné považujeme si návštěvu před příchodem na úřad domluvit telefonicky nebo elektronicky

Klienti si při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, dezinfikují ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí.

Návštěvník úřadu použije ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, respirátor, šátek, …. bránící šíření kapének.

Příjem dokumentů od klientů je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.

Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu.

Platí i pro podatelnu, pokladnu a CzechPoint

Dagmar Jarošová, starostka obce