Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - 63920/2019-MZe-16212

Vyvěšeno dne: 10. 12. 2019
Sejmuto dne: 31. 12. 2022

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.


Přiložené soubory: