Uzavírka silnice II/285

Vyvěšeno dne: 12. 09. 2019
Sejmuto dne: 27. 09. 2019

Přiložené soubory: