Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK -veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 30. 05. 2019
Sejmuto dne: 14. 06. 2019

Přiložené soubory: