Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Vyvěšeno dne: 17. 09. 2018
Sejmuto dne: 02. 10. 2018

Přiložené soubory: