Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Vyvěšeno dne: 12. 11. 2018
Sejmuto dne: 27. 11. 2018

Přiložené soubory: