Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno dne: 16. 10. 2017
Sejmuto dne: 31. 10. 2017

Přiložené soubory: