Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Vyvěšeno dne: 06. 11. 2017
Sejmuto dne: 21. 11. 2017

Přiložené soubory: