SPÚ - Pozvánka na závěrečné jednání - jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Vilantice, lokalita za lesem

Vyvěšeno dne: 15. 09. 2017
Sejmuto dne: 22. 09. 2017

Přiložené soubory: