Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh

Vyvěšeno dne: 20. 09. 2016
Sejmuto dne: 05. 10. 2016

Přiložené soubory: