Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací dokumentace „Návrh územního plánu Vilantice“

Vyvěšeno dne: 11. 05. 2016
Sejmuto dne: 27. 05. 2016

Přiložené soubory: