Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2015
Sejmuto dne: 10. 12. 2015

Přiložené soubory: