VV - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) - návrh

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2013
Sejmuto dne: 11. 11. 2013

Přiložené soubory: