Oznámení OÚ o obnoení katastrálního operátu novým mapováním

Vyvěšeno dne: 10. 06. 2010
Sejmuto dne: 25. 06. 2010

Přiložené soubory: