Oznámení Povodí Labe o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe k připomínkám veřejnosti a výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

Vyvěšeno dne: 01. 01. 2006

Přiložené soubory: