Obecně závazná vyhláška 01/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

Vyvěšeno dne: 21. 12. 2010

Přiložené soubory: