Obecně závazná vyhláška 01/2007 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 03/2006 obce Vilantice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

Vyvěšeno dne: 02. 04. 2007

Přiložené soubory: