Obecně závazná vyhláška 03/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

Vyvěšeno dne: 02. 02. 2006

Přiložené soubory: