Úřední hodiny obecního úřadu od 20.4.2020

Publikováno
20
Duben
2020
19:15

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s nemocí COVID–19 prosím o dodržování těchto pravidel v prostorách obecního úřadu:

  • pobývat na místech nejvýše v počtu 2 osob,s výjimkou členů rodiny  odstup nejméně 2 metry
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének
  • provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou

Prosím i nadále upřednostňuji jednání:

Telefonicky na tel: 724 180 070
nebo emailem: ouvilantice@vilantice.cz

Datová schránka: y3vbjyn

Úřední den: pondělí 8 - 11 a 13 - 17

(prosím o objednání na určitý termín, pokud je to možné)

Občané budou vpuštěni jednotlivě, po zazvonění u vstupu (zvonek označen: úřad) tak, aby nedocházelo ke shlukování osob.

V ostatních dnech pouze po telefonické domluvě.

Platí do odvolání.

Dagmar Jarošová, starostka obce

Publikoval: Michal Rejl