Rozvoz chirurgických roušek občanům

Publikováno
15
Únor
2021
11:11

V neděli 14.2.2021 byly všem občanům s trvalým bydlištěm v obci rozvezeny do schránek roušky, které jsme obdrželi z krizového štábu ORP Dvůr Králové /5 ks na osobu/.

Vyzvedněte si je prosím ze svých poštovních schránek. Usnesení vlády ČR ze čtvrtka 11. února zavádí mimo jiné opatření nosit jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Klasické látkové roušky či šály a kapesníky v našem okrese nestačí.

Publikoval: Michal Rejl