Omezení úředních hodin Obecního úřadu

Publikováno
16
Březen
2020
09:22

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav

oznamuji:

omezení úředních hodin na pondělí od 8 - 10 a od 15 - 17 hodin.

Upřednostňuji jednání:

Telefon: 724 180 070
Email: ouvilantice@vilantice.cz

V ostatní hodiny pouze po telefonické domluvě.

Občané budou vpuštěni jednotlivě po zvonění na zvonek u vstupu

(označen úřad) tak, aby nedocházelo ke shlukování osob.

Platí do odvolání

Publikoval: Michal Rejl