Koronavirus - Usnesení vlády - Příkaz nosit roušky, vyčlenění doby pro seniory