Návrh územního plánu Vilantice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území – společné jednání

Vyvěšeno dne: 24. 09. 2015
Sejmuto dne: 19. 11. 2015

Přiložené soubory: