Výroční zpráva o činnosti obce Vilantice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Vyvěšeno dne: 27. 01. 2014

Přiložené soubory: