Výroční zpráva o činnosti obce Vilantice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Vyvěšeno dne: 05. 01. 2011

Přiložené soubory: