Pozvánky
Hudební léto
Chotěborky
Okolí
Administrator: blaha.trs@tiscali.cz

24. HUDEBNÍ LÉTO NA CHOTĚBORKÁCH – 2018

17 hod. – Mše svatá
18 hod.  – koncert na faře nebo v kostele
Beseda a skromné pohoštění v 1. patře farní budovy

Termíny koncertů:

23. června - Koncert duchovní hudby Královehradecký dětský sbor JITRO, sbormistr Jiří Skopal klavírní doprovod Michal Chrobák, mši slouží Páter Pavel Boukal

30. června - Kytarový koncert Duo Cantique, Anna Hronová, Jan Hron, mši slouží Páter Jan Bystrý

4. srpna - Sólový kontrabas Kontrabas František Machač, doprovod Václav Metoděj Uhlíř, mši slouží Dominik kardinál Duka

25. srpna - Verdiho Requiem výjimečně v 16:00 Sbor Cantores Cantat, sbormistr Jakub Hrubý, Po koncertě mše svatá, mši slouží Páter Zdeněk Novák

1. září - Klavírní koncert Klavír Slávka Pěchočová – Vernerová, mši slouží Páter Mons. Josef Socha