Chotěborky

BRANA
barokní hřbitovní portál
ZVONICE
celodřevěná  gotická zvonice
DUSEK
rodný dům F.X. Duška

KOSTEL
kostel Nanebevzetí Panny Marie
SLOUP
sloup sv. Jana Nepomuckého

Chotěborky